ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Title

โรคระบบประสาทคุกคามคนไทยแนะกินดีมีประโยชน์ลดความเสี่ยง

2015-09-29 00:00:00

โรคระบบประสาทคุกคามคนไทยแนะกินดีมีประโยชน์ลดความเสี่ยง นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า คนไทยป่วยด้วยโรคระบบประสาทเพิ่มขึ้น จากสถิติสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ พบว่า โรคระบบประสาทที่พบมากที่สุดในปี 2557 คือโรคหลอดเลือดสมอง

Post Title

'ระบบตรวจจับสิ่งอุดหลอดเลือดสมอง'

2015-10-09 00:00:00

ม.ธรรมศาสตร์พัฒนา 'ระบบตรวจจับสิ่งหลุดอุดหลอดเลือดสมอง' การทำงานเร่งรีบ เครียด บริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดและอาหารไขมันสูง ขาดการออกกำลังกาย สูบบุหรี่ นับเป็นไลฟ์สไตล์ที่ทำให้มีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นโรคที่อันตรายและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของค

Post Title

ใส่ใจชีวิตดูแล'หลอดเลือดสมอง'

2015-11-09 00:00:00

ใส่ใจชีวิตดูแล'หลอดเลือดสมอง' โรคหลอดเลือดสมอง สาเหตุของการเกิดโรคอัมพฤกษ์และอัมพาต 1 ใน 5 โรคที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด และยังพบว่าเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดของโรคทางระบบประสาท สาเหตุใหญ่มาจากอาหารการกิน ความเครียด และการปล่อยปละละเลยไม่เอาใจใส่ดูแลตนเอง

Post Title

เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต วันโรคหลอดเลือดสมองโลก

2015-09-29 00:00:00

เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต วันโรคหลอดเลือดสมองโลก รศ.นพ. ประจักษ์ ศรีรพีพัฒน์ โรคหลอดเลือดสมอง เป็นปัญหาใหญ่ทางสาธารณสุข แต่ละปีมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเกิดใหม่ประมาณ 150,000 คน ทุก 4 นาที

Post Title

โรคหลอดเลือดสมองป้องกันได้!

2015-09-29 00:00:00

โรคหลอดเลือดสมองป้องกันได้เพียงเลิกปัจจัยเสี่ยง เมื่อมีอาการเวียนหัว อ่อนแรงหรือชาครึ่งซีก พูดไม่ชัด ตาพร่ามัวมองเห็นไม่ถนัด มีภาพซ้อน ต้องพบแพทย์ทันที เพราะสัญญาณเหล่านี้เสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง หากปล่อยทิ้งไว้อาจส่งผลให้เนื้อสมองถูกทำลายจนถึงขั้นพิกา

Post Title

จะทำอย่างไร? หากคุณมีเวลาเพียง 3 ชั่วโมงสำหรับการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง

2015-09-29 00:00:00

จะทำอย่างไร? หากคุณมีเวลาเพียง 3 ชั่วโมงสำหรับการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง ที่เกิดจากการตีบหรืออุดตันของหลอดเลือดในระยะเฉียบพลันที่มีการศึกษายืนยันแล้วว่าได้ผลดีชัดเจน

12>>