ดาวน์โหลดข้อมูลโรคหลอดเลือดสมอง

Download PDF file

Project Name
Project Name
Project Name
Project Name
Project Name
Project Name
Project Name
Project Name
Project Name
 • การให้อาหารทางสายยาง
 • บทความ การให้อาหารทางสายยาง
 • ( ที่มา : http://www.nkp-hospital.go.th/ )
 • อ่านและดาวน์โหลด
Project Name
 • ปัญหาการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระ
 • บทความ การควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระ
 • ( ที่มา : http://www.nkp-hospital.go.th/ )
 • อ่านและดาวน์โหลด
Project Name
 • ปัญหาการสื่อความหมายและสื่อสาร
 • บทความ ปัญหาการสื่อความหมายและสื่อสาร
 • ( ที่มา : http://www.nkp-hospital.go.th/ )
 • อ่านและดาวน์โหลด
Project Name
 • ปัญหาการทำงานของสมองระดับสูง
 • บทความ ปัญหาการทำงานของสมองระดับสูง
 • ( ที่มา : http://www.nkp-hospital.go.th/ )
 • อ่านและดาวน์โหลด
Project Name
 • การปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อม
 • บทความ การปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อม
 • ( ที่มา : http://www.nkp-hospital.go.th/ )
 • อ่านและดาวน์โหลด
Project Name
 • อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 • บทความ อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 • ( ที่มา : http://www.nkp-hospital.go.th/ )
 • อ่านและดาวน์โหลด
Project Name
Project Name
 • งานดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน
 • บทความ งานดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน
 • ( ที่มา : http://www.nkp-hospital.go.th/ )
 • อ่านและดาวน์โหลด
Project Name
 • โครงการดูแลสุขภาพที่บ้าน
 • บทความ โครงการดูแลสุขภาพที่บ้าน
 • ( ที่มา : http://www.nkp-hospital.go.th/ )
 • อ่านและดาวน์โหลด
Project Name
 • แนวปฏิบัติการเข้ารับบริการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
 • บทความ การเข้ารับบริการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
 • ( ที่มา : http://www.nkp-hospital.go.th/ )
 • อ่านและดาวน์โหลด