วิดีโอโรคหลอดเลือดสมอง

VDO

Project Name
 • 120 นาทีหนีความตาย!
 • ไม่พบในบทความใด
 • ( ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=jKV2lDW6pvw )
 • เล่นวิดีโอ
Project Name
 • โรคหลอดลือดสมอง
 • บทความ โรคหลอดเลือดสมอง
 • ( ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=qZ2Y-hRNiJ8 )
 • เล่นวิดีโอ
Project Name
 • อัมพาตครึ่งซีก
 • บทความ อัมพาตครึ่งซีก
 • ( ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Kj0Z_oDWvUQ )
 • เล่นวิดีโอ
Project Name
 • การป้องกันการเกิดแผลกดทับ
 • บทความ แผลกดทับ
 • ( ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=6S4CqPlBHCE )
 • เล่นวิดีโอ
Project Name
 • ปัญหาการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระ
 • บทความ การควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระ
 • ( ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=P8pEyg4sZ6s )
 • เล่นวิดีโอ
Project Name
 • การปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้าน
 • บทความ การปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อม
 • ( ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=LilZF7QVeVg )
 • เล่นวิดีโอ
Project Name
 • การให้อาหารทางสายยาง
 • บทความ การให้อาหารทางสายยาง
 • ( ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=spOzcSHQBrk )
 • เล่นวิดีโอ
Project Name
 • อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 • บทความ อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 • ( ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=3OyA5TLvnsQ )
 • เล่นวิดีโอ
Project Name
 • สิทธิคนพิการ
 • บทความ สิทธิคนพิการ
 • ( ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=g14H3iy1Hcw )
 • เล่นวิดีโอ