เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

ที่อยู่: โรงพยาบาลนครพิงค์ : 159 หมู่ที่ 10 ถนนโชตนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
เบอร์โทรศัพท์: 0-5399-9200
โทรสาร: 0-5399-9221
อีเมล์: nkp-hospital@live.com