บทความ

การเตรียมของใช้สำหรับผู้ป่วย

Post Title

รายละเอียด

การเตรียมของใช้สำหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

อุปกรณ์
1. ผ้าปูที่นอน อย่างน้อยควรมี 3 ผืน
- ผืนที่ใช้ปูนอน 
- ผืนไว้สำรองใช้
- ผืนที่กำลังซักตากอยู่
2 .ผ้ายางปูรองที่นอน
3. ผ้าขวางเตียง
4. เสื้อ
5.ผ้าถุง
6. หมอนใบเล็กนุ่มๆ
7. หมอนข้าง
8. ผ้าเช็ดตัวผืนเล็ก 2ผืน
9. ผ้าเช้ดตัวผืนใหญ่
10. กาละมังใส่น้ำไว้เช็ดตัว
11. ขันน้ำเอาวไ้ว้ใส่สำลีชำระล้าง

อุปกรณ์ที่มีหรือไม่มีก็ได้
1. ที่นอนลมสำหรับผู้ป่วย
2. เตียงสำหรับผู้ป่วยที่เหมือนโรงพยาบาล

หมายเหตุ
ของใช้ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่อาจใช้ของเดิมที่มีอยู่เอามาประยุกต์ใช้ของเพียงให้สะอาด

ที่มาของรูปภาพ  : http://www.maingamkasetthai.com/articles/42314672/index.php?mo=1

PDF

VDO