บทความ

การเข้ารับบริการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

Post Title

รายละเอียด

แนวทางปฏิบัติ  การเข้ารับบริการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน งานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลนครพิงค์

แนวทางในการปฏิบัติแบ่งเป็น 3 กรณี

1. เมื่อผู้รับบริการเป็นผู้ป่วยจากหอผู้ในป่วย (IPD)

2. เมื่อผู้รับบริการเป็นผู้ป่วยจากหอผู้ในป่วย (OPD)

3. เมื่อผู้รับบริการเป็นผู้ป่วยจากชุมชน

ที่มาของรูปภาพ : http://www.siamsport.co.th/Column/140108_125.html

PDF

VDO